Home


PARADIGM er et konsulenthus, som arbejder med forandring af mennesker, arbejdsprocesser og selve organisationen.
Vi skaber sammenhæng og forretningsudvikling i din virksomhed, når du tænker, at bundlinjen og rutinerne skal optimeres. Vi kan identificere de udviklingsbehov, som skal sikre din virksomheds vækst og fortsatte positive udvikling.

Måske er et paradigmeskift på sin plads?

Vi tilbyder en palette af forskellige erfaringer. Vores viden er baseret på mange års erfaring som konsulenter, ledere i både større og mindre organisationer, private, kommunale og statslige.

Via dialog med ledelse og medarbejdere, hvor observation og analyse sikrer konsensus og fælles forståelse, starter vi forandringsprocessen som er vedtaget. Vi følger en struktur som beskrevet under processer. Paradigm tilbyder den største rummelighed og villighed til alene at være til for din organisation og din virksomhed.

Vi arbejder for organisationens samlede udvikling.
Vi takler subkulturer, som ikke spiller med.
Vi tilbyder coaching for ledere og chefer og mentoring af projektledelse.
Vi hjælper Jer til et paradigmeskift og understøtter forandringer.
Vi driver din proces fremad med de operationer som er vedtaget.
Paradigm har udviklet en verifikationsmodel som bunder i et trianguleringsprincip, som sikrer, at vi rammer rigtigt i vores analyser, vi kommer hele vejen rundt inden beslutninger tages sammen med ledelsen.

Tag kontakt for en formel samtale og evt. besøg. 

Share